Produkt Stikstof Fosfaat Kali Magnesium Zwavel Natrium
Protamylasse 30 kg/ton 15 kg/ton  90 kg/ton  6.6 kg/ton  24 kg/ton  -
NaKaMag - -  30 kg/ton    15 kg/ton 30 kg/ton 56 kg/ton
Natriumkali - -   40 kg/ton - - 75 kg/ton
Magnesiumsulfaat - - -    60 kg/ton 120 kg/ton -
Stikstof 150 kg/ton -   - - -
Vinasse 50 30 kg/ton 3 kg/ton 50 kg/ton - - -
Vinasse kali 12 kg/ton 1 kg/ton 250 kg/ton  -   -   - 

 

  Herkomst produkten;

  • Protamylasse is een produkt uit de aardappelzetmeelfabriek van Avebe. Het produkt bevat een hoog gehalte kali. Het produkt is chloorarm en bevat geen onkruiden/ziektekiemen omdat het produkt verhit is geweest. Voor de mestwetgeving telt stikstof 50% mee en Fosfaat 100%.

  • NaKaMag is een oplossing van Natriumkali en Magnesiumsulfaat. Gezamelijk is dit een uitgebalanceerde mix. voor o.a. Suikerbieten.

  • Natriumkali is een restprodukt afkomstig uit de zuivelindustrie. Deze is voornamelijk geschikt voor mais/bieten/granen/gras. Het produkt is niet chloorarm en daarom minder geschikt voor aardappelen
 
  • Magnesiumsulfaat is een restprodukt uit de industrie die gebruikt is voor een ontzwavelingsproces. Hierdoor blijft er een restprodukt magnesium/zwavel over die aantrekkelijk geprijst is. Dit produkt kan kieseriet vervangen. Tevens zit er zwavel in die de groei van de jonge plant mede bevordert. Geen bijtelling voor de mestwetgeving.

  • Vloeibare stikstof (Anasol) is een restprodukt uit de kunstmestindustrie. Het produkt is goed doseerbaar op de plaats waar men wil. Ook is de vloeibare oplossing sneller op te nemen door de plant. Ook de zwavel die er in zit bevordert de groei van de plant. Concurrerende prijs tov. Kas.. 100% bijtelling stikstof voor de mestwetgeving

  • Vinasse is een restproduct uit de suikerindustrie. Vinasse is chloorarme kali houdende meststof die op alle grondsoorten en in vele teelten kan worden ingezet. Daarnaast komt de stikstof uit deze meststof snel vrij en te leveren in verschillende samenstellingen.


Al deze produkten zijn vloeibaar en worden uitgereden met een 3-wieler met sproeibomen voorzien van sectieafsluiting en Gps.