Produkt

Stikstof Fosfaat Kali Magnesium Zwavel Zbw
Betacal Flow 2.25 kg/ton  8 kg/ton 0.8 kg/ton   8 kg/ton 6 kg/ton 17%
Betacal Mg Plus      2 kg/ton  7 kg/ton 0.7 kg/ton 40 kg/ton 7 kg/ton 21%
Betacal Carbo 2.75 kg/ton 9.75 kg/ton 0.9 kg/ton   9 kg/ton 8 kg/ton 22%
Vitakal - - - - - 50%
Magkal - - - 170 kg/ton - 54%

Herkomst produkten:

  • De betacal produkten zijn restprodukten uit de suikerindustrie. Deze komen vrij bij het zuiveren van bietensap. De Flow en Mg plus zijn vloeibaar te leveren en de Carbo is vaste fractie. De kalk is bij alle 3 de produkten snel opneembaar. Voor de mestwetgeving telt fosfaat 100% en de stikstof 50%
  • Vitakal is een kalkmergel dat gewonnen wordt kalkgroeve's. Deze kalk is zeer zacht zodat het vlot opneembaar is. De kalk is in vaste fractie die verstrooid wordt met een kalkstrooier. Geen fosfaat en stikstof die meetelt voor de mestwetgeving.
  • Magkal is hetzelfde produkt maar met 17% Magnesium toegevoegd.