• Stroken Bemesten verplicht per 1 januari 2021,wij van Meilof zijn er klaar voor!

Door het vervallen van de equivalente maatregel is het per 1 januari 2021 verplicht om bij de teelt van mais, de mest op stroken te bemesten. Door de afgelopen jaren en de komende jaren veel ervaring op te doen en gedaan te hebben met het stroken bemesten is Meilof helemaal klaar voor deze nieuwe wetgeving. 

  • Hoe werkt het bemesten en zaaien?

bij het bemesten injecteren wij de mest in 2 strookjes in de grond aan beide zijden van de maiskorrel. Dit gebeurd in 2 werkgangen, eerst injecteren en als de mest is opgedroogd zaaien we de mais met Gps bij de mest. Als het plantje wortels begint te krijgen kan hij direct beschikken over de meststoffen. Door mest bij de wortel te brengen kunnen we met minder mest meer resultaat boeken. De overige kuubs kunnen worden benut op het grasland.

Wel dient er voldoende kali beschikbaar te zijn voor de mais. Hierbij adviseren we 300 kg kali beschikbaar te stellen uit dierlijke mest + natrium kali (dit kan meegeleverd worden in de mestput en bevat geen stikstof en fosfaat).