• Dit voorjaar starten wij met plaatsspecifiek mest injecteren van maisland.

Hierbij leggen wij de mest in 2 strookjes in de grond op aan beide zijden van de maiskorrel. Dit gebeurd in 2 werkgangen, eerst injecteren en als de mest is opgedroogd zaaien we de mais met Gps bij de mest. Als het plantje wortels begint te krijgen kan hij direct beschikken over de meststoffen. Door mest bij de wortel te brengen kunnen we met minder mest meer resultaat boeken. De overige kuubs kunnen worden benut op het grasland.

Wel dient er voldoende kali beschikbaar te zijn voor de mais. Hierbij adviseren we 300 kg kali beschikbaar te stellen uit dierlijke mest + natrium kali (dit kan meegeleverd worden in de mestput en bevat geen stikstof en fosfaat).